Opracowanie receptur laboratoryjnych

sypanie ziemi do beczki Opracowanie receptur laboratoryjnych polega między innymi na ocenie składu mieszanek asfaltowych użytych do budowy nawierzchni, co ma wpływ na odporność szosy na zniszczenia mechaniczne, czy też zmienne warunki atmosferyczne. Wykonujemy ekspertyzy i opinie oparte na kompleksowych badaniach zarówno całych odcinków dróg, jak i konkretnych wycinków. W zależności od składu i dodatków użytych do budowy mieszanki mineralno-asfaltowej, końcowy materiał może różnić się parametrami fizycznymi i mechanicznymi, takimi jak np. zawartość wolnych przestrzeni i zagęszczenie warstwy.

Co oferujemy?

Wykonujemy badania stabilizacji i betonów w zakres, których wchodzą:

 • wytrzymałość na ściskanie,
 • mrozoodporność,
 • wodoprzepuszczalność,
 • nasiąkliwość,
 • zawartość powietrza w mieszance betonowej,
 • konsystencja betonu.

Badania dotyczą:

 • substancji mieszanek związanych i niezwiązanych,
 • betonów cementowych,
 • chudych betonów.

Badania laboratoryjne materiałów stosowanych w budownictwie drogowym

Oferujemy badania laboratoryjne materiałów stosowanych w budownictwie drogowym:

 • gruntów,
 • kruszyw,
 • wypełniaczy.

Projektowanie receptur laboratoryjnych

Nasza oferta obejmuje również projektowanie receptur laboratoryjnych dotyczących:

 • mieszanek mineralno-bitumicznych,
 • mieszanek MCE,
 • mieszanek związanych i niezwiązanych,
 • betonów cementowych,
 • chudych betonów.