Badanie dróg i nawierzchni drogowych

wiertłoWykonujemy badania laboratoryjne nawierzchni drogowych, podejmując się:

  • odwiertów warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz podłoża gruntowego,
  • badania nośności konstrukcji nawierzchni metodą ugięć sprężystych – belka Benkelmana,
  • badanie równości podłużnej planografem.

Realizujemy również zlecenia na wykonanie próbek odbiorczych nawierzchni drogowych w zakresie:

  • grubości warstwy,’
  • gęstości objętościowej,
  • zawartości wolnych przestrzeni,
  • wskaźnika zagęszczenia warstwy.